Bank Soalan‎ > ‎

Soalan Percubaan PMR

Semua soalan yang terdapat di bahagian sesawang ini bukanlah hak milik webmaster. Semua soalan adalah hakmilik penulis asal soalan tersebut. Ini adalah koleksi pemilik webmaster yang telah mengajar subjek Sains PMR semenjak tahun 2004. Setinggi penghargaan kepada semua pihak yang banyak menyumbang soalan. Penghargaan dan ucapan terima kasih atas kesudian berkongsi. Semoga koleksi soalan ini dapat membantu para pelajar mendapat keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaan PMR.
 Percubaan PMR 2007
Ċ PMRSAINSK1.PDF
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2007 (Selangor)  479k v. 3 Aug 31, 2010, 5:29 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ PMRSAINSK2.PDF
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2007 (Selangor)  941k v. 3 Aug 31, 2010, 5:29 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
 Percubaan PMR 2008
Ċ paper1(08).pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2008 (Kedah)  925k v. 3 Aug 31, 2010, 5:30 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ paper2(08).pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2008 (Kedah)  927k v. 3 Aug 31, 2010, 5:30 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
 Percubaan PMR 2009
Ċ (2)pmr-trial-2009-sce2-qa-mrsm.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2009 (MRSM)  2661k v. 3 Aug 31, 2010, 5:31 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ p1SBP2009.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2009 (SBP)  908k v. 3 Aug 31, 2010, 5:31 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ p2SBP2009.pdf
View Download
Ketas 2 Trial PMR 2009 (SBP)  759k v. 3 Aug 31, 2010, 5:31 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ PHGScTrial09P1QnA.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2009 (Pahang)  406k v. 3 Aug 31, 2010, 5:31 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ PHGScTrial09P2QnA.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2009 (Pahang)  806k v. 3 Aug 31, 2010, 5:31 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ pmr-trial-2009-sce-qa-kltn.pdf
View Download
Kertas 1 dan Kertas 2 Trial PMR 2009 (Kelantan)  949k v. 3 Aug 31, 2010, 5:31 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ scepmrperlistrial2009.pdf
View Download
Kertas 1 dan Kertas 2 Trial PMR 2009 (Perlis)  5562k v. 5 Aug 31, 2010, 5:31 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ SCIENCEPAPER1.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2009 (Negeri Sembilan)  427k v. 3 Aug 31, 2010, 5:31 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ SCIENCEPAPER2.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2009 (Negeri Sembilan)  302k v. 3 Aug 31, 2010, 5:31 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
 Percubaan PMR 2010
Ċ 2010TRIALPMRSCJOHOR1.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2010 (Johor)  8099k v. 3 Aug 31, 2010, 5:32 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ 2010TRIALPMRSCJOHOR2.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2010 (Johor)  6726k v. 3 Aug 31, 2010, 5:32 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ 2010TRIALPMRSCKEDAH1.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2010 (Kedah)  2584k v. 11 Sep 1, 2010, 6:16 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ 2010TRIALPMRSCKEDAH2.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2010 (Kedah)    3580k v. 10 Sep 1, 2010, 6:16 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ 2010TRIALPMRSCPERLIS1.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2010 (Perlis)  1137k v. 2 Aug 31, 2010, 11:24 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ 2010TRIALPMRSCPERLIS2.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2010 (Perlis)  663k v. 2 Aug 31, 2010, 11:24 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ 2010TRIALPMRSCTERENGGANU1.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2010 (Terengganu)  1889k v. 2 Aug 31, 2010, 11:30 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ 2010TRIALPMRSCTERENGGANU2.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2010 (Terengganu)  1451k v. 2 Aug 31, 2010, 11:30 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ excel2PMR2010P1.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2010 (Sabah)  579k v. 3 Aug 31, 2010, 5:32 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ Excel2PMR2010P2.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2010 (Sabah)  645k v. 3 Aug 31, 2010, 5:32 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ jps2010P1.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2010 (Selangor)  11564k v. 3 Aug 31, 2010, 5:32 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ jps2010P2.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2010 (Selangor)  7598k v. 3 Aug 31, 2010, 5:32 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ PERCUBAANPMRPERAK2010KERTAS1.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2010 (Perak)  9798k v. 3 Aug 31, 2010, 5:32 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ PERCUBAANPRPERAKKERTAS22010.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2010 (Perak)  6826k v. 3 Aug 31, 2010, 5:32 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ SNK1PMRKEL2010.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2010 (Kelantan)  844k v. 3 Sep 1, 2010, 6:34 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ SNK2PMRKEL2010.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2010 (Kelantan)  819k v. 2 Sep 1, 2010, 6:34 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ TrialPMRSBP2010ScienceP1.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2010 (SBP)  735k v. 5 Aug 31, 2010, 5:32 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ TrialPMRSBP2010ScienceP2.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2010 (SBP)  1409k v. 3 Aug 31, 2010, 5:32 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
 Percubaan PMR 2011
Ċ Paper1August2011.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2011 (Sarawak)  884k v. 3 Sep 26, 2011, 7:36 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ Paper2August2011.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2011 (Sarawak)  1062k v. 2 Sep 26, 2011, 7:36 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ PercPMRScienceSBP2011_Paper1.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2011 (SBP)  801k v. 2 Aug 18, 2011, 7:17 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ PercPMRScienceSBP2011_Paper2.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2011 (SBP)  1270k v. 2 Aug 18, 2011, 7:17 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ PERCUBAANSAINSPMRJOHOR2011KERTAS1.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2011 (Johor)  4149k v. 2 Sep 21, 2011, 11:12 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ PERCUBAANSAINSPMRJOHOR2011KERTAS2.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2011 (Johor)  341k v. 2 Sep 21, 2011, 11:20 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ PERLIS2011K1.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2011 (Perlis)  5524k v. 3 Sep 26, 2011, 7:21 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ PERLIS2011K2.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2011 (Perlis)  4825k v. 2 Sep 26, 2011, 7:21 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ pmr-trial-2011-science-qa-kedah.pdf
View Download
Kertas 1 dan Kertas 2 Trial PMR 2011 (Kedah)  5613k v. 2 Sep 26, 2011, 5:12 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ pmr-trial-2011-science-qa-penang.pdf
View Download
Kertas 1 dan Kertas 2 Trial PMR 2011 (Pulau Pinang)  9407k v. 2 Sep 26, 2011, 6:55 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ pmr-trial-2011-science-q-N9.pdf
View Download
Kertas 1 dan Kertas 2 Trial PMR 2011 (Negeri Sembilan)  7531k v. 3 Sep 21, 2011, 10:26 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ SainsK1PMR2011Perak.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2011 (Perak)  3957k v. 2 Sep 26, 2011, 7:10 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ SainsK2PMR2011Perak.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2011 (Perak)  4698k v. 2 Sep 26, 2011, 7:10 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ SC1PMR2011Pahang.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2011 (Pahang)  4147k v. 2 Sep 26, 2011, 7:05 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ SC2PMR2011Pahang.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2011 (Pahang)  5494k v. 3 Sep 26, 2011, 7:05 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ sceK1TrialMLK2011.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2011 (Melaka)  14214k v. 3 Sep 26, 2011, 6:14 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ sceK2TrialMLK2011.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR (Melaka)  14222k v. 5 Sep 26, 2011, 6:15 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ ScienceP1TrialPMR2011MRSM.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2011 (MRSM)  4689k v. 2 Sep 26, 2011, 6:43 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ ScienceP2TrialPMR2011MRSM.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2011 (MRSM)  1892k v. 2 Sep 26, 2011, 6:43 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ selangorpaper12011.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2011 (Selangor)  8730k v. 2 Sep 26, 2011, 7:33 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ selangorpaper22011.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2011 (Selangor)  7274k v. 2 Sep 26, 2011, 7:33 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ SNK2PPMRKEL2011.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2011 (Kelantan)  1192k v. 6 Sep 26, 2011, 5:00 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ SNKIPPMRKEL2011.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2011 (Kelantan)  1339k v. 2 Aug 18, 2011, 7:40 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ TRG_KERTAS1.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2011 (Terengganu)  2917k v. 2 Sep 26, 2011, 7:43 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ TRG_KERTAS2.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2011 (Terengganu)  3029k v. 2 Sep 26, 2011, 7:43 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ WPKLSCIENCEp2.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2011 (Wilayah Persekutuan)  1631k v. 3 Sep 26, 2011, 6:03 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ WPKLSCIENCEPAPER1.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2011 (Wilayah Persekutuan)  1657k v. 4 Sep 26, 2011, 6:03 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
 PercubaanPMR 2012
Ċ Kedah_Sains_Kertas1.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2012 (Kedah)  7423k v. 2 Sep 14, 2012, 6:31 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ Kedah_Sains_Kertas2.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2012 (Kedah)  8844k v. 2 Sep 11, 2012, 12:23 AM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ PAPER 1 SAINS.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2012 (SBP)  793k v. 2 Sep 11, 2012, 12:23 AM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ PAPER 2 SAINS.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2012 (SBP)  802k v. 2 Sep 11, 2012, 12:23 AM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ pmr-trial-2012-science-qa-N9.pdf
View Download
Kertas 1 & Kertas 2 Trial PMR 2012 (Negeri Sembilan)  1794k v. 2 Sep 11, 2012, 12:23 AM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ pmr-trial-2012-science-qa-perlis.pdf
View Download
Kertas 1 & Kertas 2 Trial PMR 2012 (Perlis)  4902k v. 2 Sep 14, 2012, 6:31 PM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ Sains Kertas 1, 2 Percubaan PMR 2012 PERAK.pdf
View Download
Kertas 1 & Kertas 2 Trial PMR 2012 (Perak)  1135k v. 2 Sep 11, 2012, 12:23 AM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ sains pmr (k 1) 2012.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2012 (Melaka)  5473k v. 2 Sep 11, 2012, 12:23 AM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ sains pmr K 2) 2012.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2012 (Melaka)  7909k v. 2 Sep 11, 2012, 12:23 AM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ SCIENCE KERTAS 1.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2012 (Pahang)  11786k v. 2 Sep 11, 2012, 12:23 AM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ SCIENCE KERTAS 2.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2012 (Pahang)  13109k v. 2 Sep 11, 2012, 12:23 AM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ SN K1 PPMR KEL 2012.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2012 (Kelantan)  818k v. 2 Sep 11, 2012, 12:23 AM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ SN K2 PPMR KEL 2012.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2012 (Kelantan)  1070k v. 2 Sep 11, 2012, 12:23 AM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ TRIAL_PMR_2012_TRG__SC1.pdf
View Download
Kertas 1 Trial PMR 2012 (Terengganu)  12097k v. 2 Sep 11, 2012, 12:23 AM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI
Ċ TRIAL_PMR_2012_TRG__SC2.pdf
View Download
Kertas 2 Trial PMR 2012 (Terengganu)  3525k v. 2 Sep 11, 2012, 12:23 AM RADIN FUAD BIN RADIN BAIDAWI