Matlamat Panitia

  1. Memperbaik dan meningkatkan mutu serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.
  2. Berusaha untuk mendapatkan strategi pengajaran yang inovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap pembelajaran.
  3. Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi pelajar dalam peperiksaan PMR berasaskan target yang ditunjukkan dalam perancangan akademik sekolah.
  4. Mewujudkan semangat kerjasama antara Panitia Sains dengan persatuan/kelab akademik.