Struktur & Organisasi

Pengetua : Tn. Mohd Shahadan bin Abd Rahman
Pen. Kanan : En. Hamzani bin Suien
Pen. Kanan (HEM) : En. Husni bin Ahmad Dahlan
Pen. Kanan (Ko-Kurikulum) : Pn. Faridah binti Husin
Ketua Bidang Sains & Matematik : Tn. Hj. Azani bin Masri
Ketua Panitia Sains : Pn. Nur Hidayati binti Ab Jalil
  1. Panitia Sains adalah sebuah badan iktisas yang dianggotai oleh semua guru yang mengajar mata pelajaran Sains di SM Sains Kuala Selangor.
  2. Badan ini dipimpin dan dikendalikan oleh Pn. Nur Hidayati binti Ab Jalil yang dilantik sebagai Ketua Panitia oleh Pengetua.
  3. Ketua Panitia mata pelajaran secara automatik menjadi Ahli jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Beliau mewakili Panitia Sains dan menjadi penghubung di antara ahli-ahli dengan Pengetua.
  4. Keputusan yang diambil oleh Panitia Sains dalam perjumpaan-perjumpaan berhubung dengan masalah kurikulum dan tenaga pengajar akan dibawa oleh ketua panitia kepada Pengetua untuk mendapatkan penyelesaian atau untuk makluman.