Struktur & Organisasi


  1. Panitia Sains adalah sebuah badan iktisas yang dianggotai oleh semua guru yang mengajar mata pelajaran Sains di SM Sains Kuala Selangor.
  2. Badan ini dipimpin dan dikendalikan oleh Ketua Panitia yang dilantik oleh Pengetua.
  3. Ketua Panitia mata pelajaran secara automatik menjadi Ahli jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Beliau mewakili Panitia Sains dan menjadi penghubung di antara ahli-ahli dengan Pengetua.
  4. Keputusan yang diambil oleh Panitia Sains dalam perjumpaan-perjumpaan berhubung dengan masalah kurikulum dan tenaga pengajar akan dibawa oleh ketua panitia kepada Pengetua untuk mendapatkan penyelesaian atau untuk makluman.